Geld voor zwangerschapsverlof van wetenschapsters wordt niet adequaat gebruikt

0
559

Onlangs stelden D66’ers Pia Dijkstra en Paul van Meenen kamervragen aan minister Bussemaker naar aanleiding van het bericht dat wetenschapsters die in verwachting zijn, onderzoekstijd verliezen tijdens hun aanstelling bij een tijdelijke onderzoeksprogramma. Uit een opinie-artikel in de Volkskrant van Dr. Jellie Sierksma, postdoctoraal onderzoeker Radboud Universiteit (moeder van een zoon van 8 maanden) & Dr. Sanne Nauts, postdoctoraal onderzoeker Universiteit Utrecht (moeder van 2 zoons van respectievelijk 2 jaar en 8 maanden), zou blijken dat het geld wat universiteiten krijgen van het UWV voor vrouwen met zwangerschapsverlof niet wordt aangewend om de onderzoekstijd met 4 maanden te verlengen. Het zou verdwijnen in de zakken van universiteiten.

De minister laat weten dat de regeling van het UWV niet bedoeld is om onderzoekstijd te compenseren, meldt ScienceGuide.nl. “De vergoeding die de werkgever ontvangt is primair bedoeld om het loon van de werknemer te compenseren, die wegens zwangerschap of bevalling verlof geniet. De werkgever is zo in staat vervanging te regelen en daarmee draagt de regeling er in zijn algemeenheid aan bij, dat werkgevers geen belemmeringen hebben om vrouwelijke medewerkers aan te nemen.”

Wel benadrukt Schippers zo is dat de onderzoeksbeurzen vaak persoonsgebonden zijn en er vaak geen tijdelijke vervanging geregeld kan worden. “Bij de onderzoekers zal vervanging lang niet altijd mogelijk zijn. Universiteiten hebben mij geïnformeerd dat ze zich er zoveel mogelijk voor inzetten dat de UWV-vergoeding gebruikt wordt om vrouwelijke onderzoekers in staat te stellen hun onderzoek zonder vertraging af te ronden. Natuurlijk kunnen ze het geld naast vervanging ook inzetten voor de extra tijd die de onderzoekers vragen.”

Toch is Schippers zich zeer bewust van de situatie van de wetenschapsters. “Ik vind de problematiek voor vrouwelijke onderzoekers urgent en zal de universiteiten vragen hoe zij concreet vorm geven aan mogelijke oplossingen. Ik vind het belangrijk dat zij er alles aan doen om excellente onderzoekers vast te houden en gelijke kansen te bieden met perspectief op een passende oplossing om het tijdelijk gefinancierde onderzoek af te ronden.”

Over het belang van de wetenschap een TV-tip: ‘Kijken in de ziel – wetenschappers’: met o.a. wiskundige Ionica Smeets, landbouwexperte Louise Fresco, econome Barbara Baarsma en classica Ineke Sluiter.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here