Gefeliciteerd met deze Internationale Vrouwendag

0
1310

Internationale Vrouwendag stond en staat voor het gevoel van solidariteit en strijdbaarheid van vrouwen overal ter wereld. In 1911 werd de Vrouwendag internationaal voor het eerst gevierd, in 1912 voor het eerst in Nederland. Aanvankelijk werd de Vrouwendag op verschillende data gehouden, pas in 1922 werd 8 maart gekozen als vaste datum.

Er bestaan verschillende lezingen voor deze keuze. Een gangbare westerse lezing was dat 8 maart terug te voeren was op stakingen van textielarbeidsters in New York op 8 maart 1908. Zij gingen de straat op om te demonstreren tegen onder meer de lange werktijden, de lage lonen en de slechte werkomstandigheden. Het is mogelijk dat deze verklaring voor de keuze van 8 maart pas in de jaren ’50 van de vorige eeuw is ontstaan.

In de periode van de Koude Oorlog kon toch moeilijk de eer aan een communistisch land gegeven worden? 8 maart zou namelijk in een andere lezing teruggaan op de grote vrouwenstaking en demonstratie op 8 maart 1917 in St. Petersburg. In ieder geval is in 1910 besloten jaarlijks een Internationale Vrouwendag te organiseren.

Bij de ‘Tweede Internationale’ (een internationale organisatie van socialistische arbeiders met als doel internationale solidariteit) in 1889 in Parijs was Clara Zetkin (1857-1933) aanwezig als vertegenwoordigster van de Duitse socialistische partij. Zij betoogde daar voortdurend dat socialisme zonder vrouwen niet zou kunnen bestaan, dat mannen samen met vrouwen ook voor vrouwenrechten moesten strijden. Ook in eigen land streed zij voor vrouwenrechten als onderdeel van de klassenstrijd.

Omdat zij geen gehoor vond, nam zij het initiatief tot een socialistische vrouwenbeweging. Vele jaren was zij redactrice van het Duitse socialistische vrouwenblad Die Gleichheit. Maar ook internationaal gezien moesten vrouwen meer invloed kunnen uitoefenen op de socialistische partijen, vond zij. Door haar toedoen kwamen in 1906 in Mannheim socialistische vrouwen uit een groot aantal Europese landen bij elkaar om een internationale bijeenkomst voor te bereiden.

Zij besloten om in 1907 in Stuttgart een internationale vrouwenconferentie te houden, omdat een dag later daar de bijeenkomst van de Tweede Internationale plaatsvond. Op deze eerste conferentie werd een resolutie aangenomen om de volgende dag bij de Tweede Internationale een motie in te dienen waarin de aangesloten partijen zich verplichtten zowel voor mannenkiesrecht als voor vrouwenkiesrecht te strijden. Deze motie werd aangenomen.

In 1910 werd in Kopenhagen de tweede vrouwenconferentie gehouden. Omdat in de praktijk de socialistische partijen zich niet erg bleken in te zetten voor het vrouwenkiesrecht, werd gezocht naar een middel om nog meer vrouwen bij de strijd te betrekken. Op voorstel van Clara Zetkin werd afgesproken om ieder jaar een internationale vrouwendag, onder andere voor het algemeen vrouwenkiesrecht, te houden.

Op die dag zou propaganda worden gemaakt, gedemonstreerd en vergaderd.
Het Internationale Vrouwensecretariaat zou de gekozen dag -aanvankelijk dus geen vaste datum, bekend maken en wel (om tactische redenen) aan de partijbesturen. Deze zouden dan de vrouwendag uitroepen. Dit werd inderdaad de gang van zaken.

In 1911 werd in een aantal landen de eerste Internationale Vrouwendag gevierd. Op 12 mei 1911 ook in Nederland. Door het uitbreken van de 1ste Wereldoorlog in 1914 viel de Tweede Internationale uiteen, maar de internationale vrouwenorganisatie bleef bestaan. Er vond in 1915 in Zwitserland zelfs een conferentie plaats van vrouwen uit de oorlogvoerende landen over het beëindigen van de oorlog. Ook ging de jaarlijkse vrouwendag door. Deze stond voornamelijk in het teken van de strijd voor de vrede.

Clara Zetkin vormde in 1916 samen met Rosa Luxemburg en Karl Liebknecht de revolutionaire Spartakusbund, die na de revolutie in Rusland in 1917 overging in de Duitse communistische partij. Zij bleef de leiding houden van het Internationale Vrouwensecretariaat, dat zo onderdeel van de in 1919 opgerichte Derde Communistische Internationale werd.

In 1921 stelde het Internationale Vrouwensecretariaat voor om een vaste datum te kiezen. Dat werd dus 8 maart 1922.

Bron: atria.nl.  

 

BewarenBewaren

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here