Grote advocatenkantoren zijn broeinesten van seksisme en ontoelaatbaar gedrag

0
921

Door de vele verhalen die loskomen door de #MeToo-beweging, wordt er momenteel veel research gedaan naar seksisme en intimidaties op de werkvloer. In vele branches. Daar waar een goede genderbalans is, komt het het minste voor. In werkgebieden die van oudsher nogal ‘mannelijk’ zijn, hebben vrouwen het het zwaarst. Zo ook in de wereld van de advocatuur. De helft van de vrouwelijke advocaten en juristen heeft met pesterijen op het werk te maken (gehad) en eenderde zelfs met seksuele intimidatie.

#UsToo?
Zo blijkt het rapport ‘Us Too? Bullying and Sexual Harassment in the Legal Profession.’ De International Bar Association voerde het grootste wereldwijde onderzoek ooit uit naar omvang, aard en impact van pesten en ongewenst seksueel gedrag in de advocatuur. 7000 respondenten uit 135 landen deden mee, waarvan de helft uit Europa afkomstig is.

Practise what you preach
“De advocatuur, die gebaseerd is op het handhaven van de wet, die hoge ethische normen hanteert en die gericht is op dergelijke adviezen aan anderen, staat ondertussen zelf bol van pesterijen en seksuele intimidaties”, is de trieste conclusie van het rapport. Het gaat veelal om vrouwen, maar ook eenderde van de mannen geeft aan ooit pestgedrag in zijn juridische werkomgeving te hebben. Vrouwelijke advocaten in de leeftijdsgroep 25-29 jaar hebben het meest te maken met seksueel overschrijdend gedrag.

Grote werkvloeren
Grensoverschrijdend gedrag komt het vaakst voor bij de grootste advocatenkantoren en (let op) in ruim 60% van de getallen zijn de directe leidinggevenden of de managers (mede-)daders. En ook al heeft de helft van de kantoren officieel wel een beleid ten aanzien van harassment, in de praktijk wordt daar weinig tot niets mee gedaan.

Schaamte en angst voor repercussies
Opnieuw blijkt de schaamte bij de verkeerde personen te zitten, namelijk bij de slachtoffers. Daarbij is de angst voor repercussies de belangrijkste reden om de kaken op elkaar te houden. Het aantal gevallen van aanranding of zelfs verkrachting is net als het doen van onfatsoenlijke voorstellen in het kader van promoties en evaluaties in de afgelopen 2 jaar wel gedaald.

Gedragstraining
Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer aanpakken, begint bij het erkennen van het probleem. Daarna is het belangrijk dat iedereen (van hoog tot laag) op kantoor zijn of haar ogen, oren en mond weet te gebruiken. Dat geldt dus zowel voor de slachtoffers als voor de omstanders. Het hoofd wegdraaien (ook al uit angst voor de eventuele gevolgen) staat gelijk aan het in stand houden van schadelijke situaties. Dat betekent dat het management moet zorgen voor een veilige werkomgeving, waarbij niet alleen duidelijk is dat er een zero-tolerance beleid is ten aanzien van seksisme, pesten en intimidatie, maar ook dat mensen zich durven te uiten.

Transparantie
Het rapport stelt in haar conclusie dat het aan de advocatenkantoren is om hier gedegen beleid op te gaan voeren. Voorts worden (interne) trainingen en rapportage-processen met vertrouwenspersonen aanbevolen. Dat alles in een context van mentale gezondheid, diversiteit en werkplezier. Daar wordt iedereen namelijk beter van. Tenslotte worden advocatenkantoren gestimuleerd om openheid te geven over cijfers van pesten, seksisme en (seksueel) wangedrag en ook over de consequenties daarvan. De zogenaamde ‘Big Four-accountantskantoren’ in Engeland doen dit sedert 2018.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here