Instructies voor leraren bij situaties en/of vermoedens van seksueel geweld

0
242
Tegelspreuken.nl

Bij seksueel geweld gepleegd tegen kinderen, is de dader in een kleine helft van de vergrijpen een leeftijdsgenoot. Omdat het onderwijs ook een belangrijke rol speelt in de seksuele en relationele ontwikkeling van kinderen, krijgen docenten binnenkort instructies over hoe ze met seksueel ontoelaatbaar gedrag om moeten gaan.

Bewustwording
Herman Bolhaar is sinds 1 februari 2018 de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. Hij komt met een factsheet voor onderwijspersoneel. De organisatie wil hiermee bewustwording creëren en docenten handvaten bieden om juist te handelen bij vermoedens van seksueel geweld. De komende maanden gaat de Nationaal Rapporteur in gesprek met docenten over dit probleem.

Veilige omgeving
Jongeren moeten zich op een gezonde manier seksueel kunnen ontwikkelen en hierin beschermd worden. Het is belangrijk om hen te leren over het herkennen van en communiceren over hun eigen wensen en grenzen én die van een ander. Het onderwijs speelt hierin een essentiële rol.

Grenzen
Seksueel geweld kan zowel fysiek als niet-fysiek zijn. Onder fysiek seksueel geweld vallen onder meer aanranding en verkrachting. Een voorbeeld van niet-fysiek (online) seksueel geweld is ongewenste sexting, waarbij een jongere zonder toestemming seksueel getint beeldmateriaal van de ander doorstuurt. Ook komt seksuele uitbuiting door jongeren onderling voor. Het slachtoffer wordt dan gedwongen om (online) seksuele handelingen te verrichten met anderen in ruil voor geld of andere vergoedingen. Seksuele uitbuiting is een vorm van mensenhandel.

Criteria
Volgens Herman Bolhaar is het belangrijk dat er op een goede manier word gereageerd en de juiste vervolgstappen worden genomen. Er 6 zes criteria waarop overschrijdend gedrag getoetst kan worden: wederzijdse toestemming, vrijwilligheid, gelijkwaardigheid, passend bij de leeftijd en/of ontwikkeling, passend in de context of omgeving en tenslotte zelfrespect.

Overleg
Docenten kunnen voor hulp overleggen met een collega, vertrouwenspersoon of de schoolleiding. Daarnaast kan een vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs worden geraadpleegd.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here