Bindend vrouwenquotum gaat voor meer diversiteit zorgen

0
145

Overheidsmaatregelen, zoals een hogere kinderopvangtoeslag en langer betaald ouderverlof zorgen er vermoedelijk niet voor dat meer vrouwen topposities gaan innemen. De effectiefste manier dit wel te bereiken is door een verplicht quotum. Momenteel worden er nog geen sancties opgelegd als het wettelijk streefcijfer van 30% niet wordt gehaald. Daardoor blijft de gehoopte groei van topvrouwen nog achter………..

Committment
Dat is de conclusie van een studie door het Centraal Planbureau (CPB) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Voor bedrijven die aan het quotum willen voldoen, is het belangrijk dat zij een diversiteitsbeleid voeren waaraan zij zich ook daadwerkelijk committeren. Onder andere flexibel werken en het vergroten van de zichtbaarheid van vrouwen in een organisatie, zijn maatregelen die een positief effect hebben.

Het goede nieuws
In afgelopen decennium is het aandeel vrouwen in de raden van bestuur en de raden van commissarissen bij de grootste 5000 bedrijven in Nederland toegenomen van 4% naar 15%. Bij de overheid en non-profitorganisaties ligt dit een stuk hoger.

Wat niet?
Een vrouwenquotum zorgt niet voor meer vrouwen in posities in het middenmanagement en ook niet voor meer bedrijfswinst, volgens dit onderzoek. Tevens melden zij dat het gebrek aan diversiteit niet meer te wijten valt aan het verschil in opleidingsniveau en arbeidsparticipatie tussen mannen en vrouwen.

Wel een remmende werking:
* Deeltijdcultuur
* Verschillen in het nemen van risico’s binnen de carriere
* Bestaande stereotypen over vrouwen en mannen
* De neiging van bedrijven om naar gelijkgestemde collega’s te zoeken
* Het eenzijdige netwerk van bedrijven en hun HR-afdelingen

De hoogleraar
We laten dus Prof. Dr. Esther-Mirjam Sent nog maar eens aan het woord:

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here