Daar is ie eindelijk: bedrijsleven wil een VROUWENQUOTUM

0
273

Minister Ingrid van Engelshoven nagelde een half jaar geleden bedrijven die het streefpercentage vrouwen in de top niet halen aan de schandpaal. Ze zei toen dat ze later mogelijk met meer maatregelen komt na een advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) afwachten. Dat is er nu. Werkgevers- en werknemersorganisaties vinden dat er een quotum moet komen om bedrijven te dwingen meer vrouwen in de top aan te nemen. Ook moet er meer culturele diversiteit komen in de raden van bestuur en raden van commissarissen.

Broodnodig
Dat staat in het SER-rapport waarin wordt geconcludeerd dat het aantal vrouwen in topfuncties te langzaam stijgt, iets dat de Female Board Index recent ook al bewees. Het is een duidelijke verandering van standpunten, want eerder verzette het bedrijfsleven zich tegen een verplicht quotum. “En hoewel ik het een zwaktebod blijf vinden, doen we daarom vandaag nieuwe voorstellen die moeten zorgen voor een radicale trendbreuk”, aldus Hans de Boer, voorzitter van belangenbehartiger VNO-NCW.

Ingroeien
In het SER-advies wordt gepleit voor een zogenaamd ‘ingroeiquotum’ dat gaat gelden voor de raden van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven. “Als een bedrijf het quotum van 30% niet haalt, moet het volgende lid dat benoemd wordt een vrouw zijn. Kan er geen geschikte vrouw worden gevonden, dan blijft de stoel leeg”, aldus de SER bij monde van voorzitter Mariëtte Hamer.

Commissarissen eerst
Ook zij concludeert dat het wettelijke streefcijfer niet bijgedragen heeft aan groei van het aantal vrouwen en andere diversiteit. “We zijn met evenveel mannen als vrouwen, dus dat moeten we overal terugzien.” Voor raden van bestuur wordt nog geen quotum voorgesteld. Hamer: “Het idee is dat als de raden van commissarissen diverser zijn samengesteld, de besturen dat op termijn ook worden. Bestuursleden worden namelijk aangesteld door de raad van commissarissen.”

D66
Tot nu toe was in de Tweede Kamer geen meerderheid voor een quotum. Alle regeringsfracties waren ertegen, al ging D66 een paar weken geleden volledig om. De VVD zegt vandaag in een reactie niet van standpunt te zijn veranderd. Volgens de partij is het niet de juiste manier om meer vrouwen aan de top te krijgen. CDA en CU willen eerst het SER-advies nader bestuderen en met hun fractie bespreken.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here