Hoe diverser de militairen, hoe sterker het leger

0
284

Midden in de oorlog, in april 1944, treden de eerste Nederlandse vrouwelijke miliairen aan bij de Landmacht. Zij maken onderdeel uit van het Vrouwen Hulp Korps (VHK) en trekken met het bevrijdingsleger mee. Niet om te vechten maar om de noodlijdende Nederlandse bevolking te helpen. Oorlogvoering werd tot dit moment gezien als mannenzaak, maar in 1944 was alle hulp welkom. De vrouwenkorpsen bewijzen hun nut en verwerven na de oorlog een permanente plek binnen de krijgsmacht.

Terug naar aanrecht
Na WOII ging Nederland in emancipatie-opzicht weer 10 stappen terug. De vrouw wachtend met thee bij de haard, zo laten de familietafereeltjes uit die tijd zien. De (ongetrouwde) vrouwelijk militairen hebben slechts toegang tot een beperkt aantal functies, zoals telefoniste, verpleegster of administratieve kracht en worden apart van hun mannelijke collega’s gehuisvest.

Mannenbolwerk
Tijdens de 2e feministische golf, die z’n hoogtepunt had in de jaren 70, eisen vrouwen gelijke rechten op de arbeidsmarkt. Ook in het ultieme mannenbolwerk van de krijgsmacht. In 1978 worden alle functies dan ook open gesteld voor vrouwen. Maar: gelijke rechten betekent ook gelijke plichten. Vanaf dit moment krijgen vrouwen dezelfde kleding, huisvesting én moeten ze voldoen aan dezelfde fysieke eisen. Ze heten dan nog Marva’s, Milva’s en Luva’s. Het heeft wel even geduurd voor er een echte cultuuromslag plaats vond. Geen enkele revolutie gaat zonder slag of stoot. (no pun intended)

Zij is de generaal
Vanaf de milenniumwissel gaat het sneller. Sinds 2012 hebben we een vrouwelijke minister van Defensie: eerst Jeanine Hennis en nu dus Ank Bijleveld. Ook bekleden vrouwen (bijna) alle mogelijke posities inmiddels binnen de krijgsmacht: van F-16 piloot tot generaal. Ze vliegen, ze varen, ze vechten en ze gaan op vredesmissies.

Onder water
Sinds dit voorjaar versterken vrouwen tevens de Onderzeedienst, de enige eenheid waar nog alleen mannen dienden. Het gaat om een proef. Als de taken onder water met een gemengd personeel positief uitpakken, laat Defensie ook hier vrouwen definitief toe.
De emancipatie lijkt hiermee geslaagd, maar slechts 10% is vrouw. Daarom zoekt het ministerie ook bewust naar meer diversiteit voor de ‘manschappen’ en wordt benadrukt dat je geen ‘vechtersbaas’ hoeft te zijn.

Expo
Om te laten zien welke bijdrage vrouwen hebben geleverd en ook nog kunnen leveren aan de verdediging van ons land is er nu een expositie in het Nationaal Militair Museum in Soest getiteld: ’75 jaar vrouwen in de krijgsmacht’. Aan minister van Defensie Ank Bijleveld was vanochtend de eer om die officieel te openen, gevolgd door een gelijknamig symposium. “Op dit moment bestaat de militaire kant van ons leger voor 10% uit vrouwen en dat is te weinig. Dus is het belangrijk om daar aandacht aan te besteden”, aldus de bewindsvrouw.

Kom op vrouwen
Op deze wijze hoopt zij vrouwen enthousiast te maken om bij defensie te komen werken.  “We worden een sterker bedrijf als we divers zijn.” Ank Bijleveld benadrukt dat het geen mannenberoep is. “Vrouwen kunnen een aantal dingen beter. Bijvoorbeeld op het gebied van cyber security of het verzamelen van inlichtingen, daar zijn vrouwen echt goed in.”

’75 jaar vrouwen in de krijgsmacht’, Nationaal Militair Museum, Verlengde Paltzerweg 1, 3768 MX Soest. Openingstijden: dinsdag t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur. En op maandagen in de door Rijksoverheid vastgestelde schoolvakanties.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here